Omschrijving

- Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering achtergrond of gelijkwaardig door ervaring.
- Aantoonbare ervaring in technische omgevingen waarbinnen de projecten en programma’s zich situeren.
- Communicatie- en klantgericht, bij voorkeur door aantoonbare voorbereiding/training.
- Minimaal 15 jaar ervaring in infrastructuurprojecten of ontwikkelingsprojecten
- waarvan minimaal 10 jaar ervaring in het leiden en begeleiden van projecten met totaalbudgetten van minimum 1000 K EUR.
- waarvan minimaal 5 jaar ervaring in het leiden van Programma's mbt infrastructuurprojecten of ontwikkelingsprojecten
- Capaciteit om meerdere individuele projecten te overzien, en de inhoudelijke verbanden tussen de diverse projecten te sturen en optimaliseren
- Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2
- Projectbeheerstechnieken en tools kunnen hanteren (risicobeheer, issuebeheer, …)
- Aantoonbare ervaring van ITIL.
- Zeer goede kennis van de terminologie, organisatie, rollen en processen van de PM methodologie (bijv. Prince-2), bij voorkeur aangetoond door certificatie. In staat zijn om ter zake expert kennis over te dragen.
- Zeer goede kennis van een programmamanagement methodologie (bijv. MSP), bij voorkeur aangetoond door certificatie. In staat zijn om ter zake expert kennis over te dragen

Technische context

SITUERING

De Gemeenschappelijke ICT-Dienstverlening van de Vlaamse overheid via Het Facilitair Bedrijf

Het Facilitair Bedrijf biedt professionele ondersteuning en ICT-infrastructuur aan de entiteiten van de Vlaamse overheid en bereikt zo > 15.000 gebruikers. De afdeling ICT wil meerwaarde aan onze klanten bieden via gemeenschappelijke & facilitaire ICT-diensten, om zo bij te dragen tot de optimale werking van de Vlaamse overheid als geheel. We willen de evidente partner zijn voor onze klanten omdat we hen in staat stellen hun digitale diensten beter, sneller en marktconform te leveren. Dat doen we door steeds in staat te zijn om een actueel aanbod van up-to-date, kwalitatieve en flexibele ICT-diensten aan te bieden in co-creatie met onze klanten.

We bieden deze ICT-diensten aan voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid en voor de lokale besturen. Ze bestaan uit een breed gamma van ICT-diensten waaronder een geïntegreerd geheel van werkplek-, applicatie-, cloud- en netwerkdiensten, en bijbehorende projecten. Om deze diensten in te richten maken we naast de inzet van het eigen personeel van verschillende externe dienstverleners via de raamcontracten van het Facilitair Bedrijf.

Het merendeel van de entiteiten maakt gebruik van de gemeenschappelijke ICT-dienstverlening (GID), maar een entiteit kan ook zelfstandig haar ICT-dienstverlening verzorgen.

In het kader van verhuisbewegingen, optimalisaties en onboardings (d.w.z. overschakeling van non-GID naar GID-dienstverlening) dient de IT-infrastructuur aangepast te worden. Dit omvat meerdere activiteiten zoals netwerkaanpassingen, migratie naar Microsoft Teams met telefonie, uitrol mobiel printen (zie ook verder), datacenterconsolidatie, …

Momenteel zijn er grote verhuisbewegingen voorzien, bv. voor een nieuw kantoorgebouw te Brussel, een nieuw administratief centrum in Antwerpen, aanpassing van een kantoorgebouw in Leuven, maar ook andere projecten kunnen tot de scope behoren. Bij verhuisbewegingen wordt ook overgeschakeld naar Het Nieuwe Werken (open landschap kantooromgeving) met ondersteuning voor plaats en tijdsonafhankelijk werken. De programmamanager kan voor een aantal activiteiten beroep doen op bestaande programma’s/projecten (bv. migratie naar Teams met telefonie, mobiel printen,…) maar staat wel in voor de eigen coördinatie.

Samengevat dient een geheel van ICT-infrastructuurgerelateerde activiteiten opgevolgd en met de respectievelijke entiteiten gecoördineerd te worden. Wij zoeken extra versterking van een ervaren programmamanager al deze activiteiten in goede banen te leiden.


Meer informatie vind je hier:
- over ons agentschap: https://www.vlaanderen.be/organisaties/agentschap-facilitair-bedrijf
- over ICT binnen de Vlaamse overheid: https://www.vlaanderen.be/ict-dienstverlening-binnen-de-vlaamse-overheid
- over het programma ICT-contracten 2022 (cf. vernieuwd dienstverleningsmodel): https://overheid.vlaanderen.be/programma-ict-contracten-2022

Business context

De rol

VERHUISBEWEGINGEN

De verhuisbewegingen dienen voorbereid en gecoördineerd te worden. De programmamanager heeft voornamelijk een coördinerende functie:

- Coördinatie met de aannemer bouwwerken (o.a. deelnemen aan coördinatievergaderingen)
- Coördinatie van de werkgroep ICT met de betrokken entiteiten (opmaak verslag, beheer en opvolging agendapunten, constructieve bijdrage m.b.t. probleempunten)
- Coördinatie met de andere werkgroepen dan ICT
- Rapportering naar eventuele stuurgroep
- Inventariseren van (specifieke) behoeften van de klanten
- Uitwerken van plan van aanpak van de verschillende verhuisbewegingen (zowel inhoudelijk als qua planning), o.a. rekening houdend met de verschillende klantenbehoeften
- Coördinatie en opvolging van de (deel-)projecten in scope van de respectievelijke entiteiten
- Aanspreekpunt voor ICT tijdens de verhuisbewegingen
- Opvolging implementatie computerzaal indien toepasselijk
- Kwaliteitsbewaking van de uitgevoerde werken en eventuele bijsturing

Voor de migratie Teams met telefonie is er een aparte projectleiding voorzien, maar de projectleider dient te overleggen met deze projectleiding.


DATACENTERCONSOLIDATIE

Voornamelijk in het kader van verhuisbewegingen zijn er opportuniteiten voor datacenterconsolidatie. Maar ook zonder verhuisbewegingen kunnen er opportuniteiten zijn voor datacenterconsolidatie; business cases opstellen is dan ook onderdeel van de opdracht.

De programmamanager heeft als opdracht de datacenterconsolidaties te faciliteren, rekening houdend met de behoeften van de betrokken entiteiten. Aangezien datacentermigraties complexe en tijdrovende projecten zijn dient veel afgestemd te worden met alle betrokken partijen (de entiteit, HFB, externe dienstenleverancier(s),…).
?
De programmamanager dient te beschikken over ervaring met infrastructuurprojecten en het migreren van datacenters in het bijzonder. Het opstellen van een business case mbt migratietraject behoort oa. tot de scopeMOBIEL PRINTEN

Mobiel printen is reeds uitgerold voor verschillende gebouwen. Mobiel printen is een nieuw printconcept voor de Vlaamse overheid met gebruik van een generieke printqueue en authenticatie a.d.h.v. de personeelsbadge.

Dit dient verder uitgerold naar andere gebouwen en entiteiten. Deze uitrol vergt de nodige voorbereidingen en afspraken met entiteiten (zeker wanneer geen GID ICT gebruikt wordt). De programmamanager staat in voor de verdere uitrol van mobiel printen. Bovendien zal het platform voor mobiel printen nog evolueren (bv. invoering NFC authenticatie, mobiel plotten,…).


Competenties

De programmamanager/projectleider dient ervaring te hebben met ICT-infrastructuurprojecten en datacentermigraties in het bijzonder.

Technische competentiegebieden: ICT-infrastructuurprojecten

- Ervaring met netwerkbekabelingsystemen, zowel koper als glasvezel en aanverwante connectoren is aanbevolen
- Ervaring met WAN/LAN/WLan (Cisco) is aanbevolen
- Datacenterconcepten en datacentermigratie
- Print en scan oplossingen
- Skype voor bedrijven/Teams met telefonie
- Gebruikersauthenticatie directory-systemen

 

 

Solliciteren

VACATURE REF.

Ik wens voor deze job in aanmerking te komen als: