Tâches et deliverables/Taken en deliverables :

·       Je analyseert business processen en modelleert ze in functionaliteiten.

·       Je communiceert efficiënt met de verschillende stakeholders zodat ze de business behoeften en de prioriteiten perfect verstaan.

·       Je zorgt voor een gedetailleerde specificatie van de oplossing.

·       Je bent in staat om technische componenten te begrijpen en deze eventueel zelf te modelleren. (vb: Data Model, …).

·       Je zorgt voor een goede overdracht van de functionele specificaties naar technische resources en blijft hen functioneel bijstaan tijdens de ontwikkelingsfase.

·       Je definieert een testplan en voert de test scenario’s uit.

·       Je ondersteunt de business acceptatie testen.

·       Je analyseert integraties met andere partijen en systemen.

·       Je zorgt ervoor dat de user stories correct uitgevoerd worden binnen de vooropgestelde planning (Sprint)

 

Profiel

·       Je beschikt over een grondige kennis van de analysemethoden (UML, BMPN,..) en je bent vertrouwd met SOA principes

·       Je hebt ervaring in organiseren en definiëren van informatie flows (ETL, DB Schema’s, …)

·       Je hebt ervaring met agile teams en werken in scrum.

·       Je hebt ervaring in het uitvoeren van tests binnen een agile context maar kent ook andere test methodologiën (V-Model, iterative, …)

·       Je bent kritisch en beschikt over een goed analyse- en synthesevermogen

·       Je kunt zelfstandig en in team werken

·       Je hebt zin voor kwaliteit, nauwkeurigheid en hebt een no-nonsense mentaliteit

·       Je kan werken onder stress

·       Je bent resultaatgericht, proactief, dynamische, …

·       Je hebt kennis van Enterprise Architect

 

 

Solliciteren

VACATURE REF.

Ik wens voor deze job in aanmerking te komen als: