Functietitel: Analist-Developer
Doel Kader
Het schrijven van technische specificaties en het ontwikkelen van software op maat om nieuwe, kwalitatieve applicaties te bouwen en bestaande applicaties te onderhouden en te verbeteren. Rapporteert aan:  Teamlead
 
 
Dimensies (5 belangrijkste kwalitatieve en kwantitatieve gegevens):
 
1.         60 ontwikkelaars binnen PAS
2.         Brede impact op gebruikers (> 20 000 gebruikers)
3.         Brede impact op eindklanten  partners
4.         Meer dan 10 gehanteerde programmeertalen
5.         Werkt binnen een vooropgestelde planning (in mandagen). Kan zowel in operationele als project mode ingeschakeld worden, dit naargelang de noden
 
 
Resultaatgebieden
Resultaatsgebieden Kader Beoordelingscriteria
1.Schrijven en onderhouden van technische specificaties ? Gebaseerd op functionele specs
? Afspraken applicatie-architectuur ? Compliance met functionele specs & architectuur
? Opmaken van flowcharts & detailanalyses op basis van de functionele analyse (uitgevoerd door de functioneel analist) om zo de details te definiëren voor het te ontwikkelen programma/de te ontwikkelen applicatie op een zo standaard mogelijke wijze en de functionele vraag om te zetten naar een werkende applicatie.
2.Ontwikkelt software voor projecten en enhancements ? Gebaseerd op technische specs & functionele specs.
? Gehanteerde development methodologie ? Aantal technische bugfixes
? Oplevering binnen planning
? Feedback codereviews
? Schrijven van programma’s/applicaties en verbeteringen aanbrengen in programma’s/applicaties in één of meer relevante programmeertalen, vertrekkend van de uitgewerkte analyses binnen vastgelegde procedures & protocollen om nieuwe applicaties te bouwen en bestaande applicaties uit te breiden of te vervangen of te verbeteren.
? Volgt de binnen het team geldende development methodologie
? Schat de te presteren hoeveelheid werk en stelt in functie hiervan een eigen planning op, rekening houdend met op vooropgestelde oplevertermijn.
? Unit testen uitvoeren om na te gaan of de code technisch correct is.
? Opstellen van programmadocumentatie en releasenotes om over een goede basis te beschikken om aanpassingen aan de applicaties/programma’s te vereenvoudigen.
? Schrijven van op lange termijn onderhoudbare code.
 
Resultaatgebieden
Resultaatsgebieden Kader Beoordelingscriteria
? Schrijven van deployment guide en/of het automatiseren van het deployment proces
3.Levert ondersteuning aan de productieve applicaties ? Gebaseerd op functionele probleemanalyse
? SLA’s ? Correction time in functie van ernst van probleem
? Technisch opvolgen van de bestaande toepassingen om productieproblemen op te lossen & verbeteringen aan te brengen aan bestaande applicaties/programma’s.
4. Communicatie
? Continue afstemmen met collega-developers om een project kwalitatief op te leveren
? Overleg met de functioneel analist en evt. business en het geven van input om de functionele specs helder te krijgen
? Overleg/informeren van teamlead/projectleider
5. Actuele kennis  
? Zichzelf continue op de hoogte houden van de evoluties & ontwikkelingen op het gebied van IT development om zo een dienst te kunnen bieden die continu gebaseerd is op geactualiseerde kennis.
 
Talen- en informaticakennis en specifieke competenties
   
Talenkennis ? Nederlands of Frans gesproken en geschreven, Engels een must
Informaticakennis ? Relevante programmeertaal, Standaard office kennis en de standaard development omgevingen, standaard development toolsets (bv. versie controle, incident management, problem management)
Andere kennis ? Scrum, Agile
 
Specifieke competenties ? Analyseren: Ontwikkelt een coherent inzicht in de verschillende aspecten van het probleem, de mogelijke oorzaken en samenhangen
? Nauwkeurig werken: Rigoureus en nauwkeurig zijn, zaken tot in de details uitwerken en correct uitvoeren
? Bereid zijn om te leren: Onderhoudt de voor de eigen functie vereiste kennis
 
Generieke competenties ? Verantwoordelijkheid nemen: handelt binnen de eigen bevoegdheid en met respect voor de procedures
? Werken in alle openheid: houdt rekening met de andere teamleden
? Geëngageerd zijn: respecteert bestaande afspraken en voert de eigen taken correct, eerlijk en consequent uit
? Focussen op de klant: reageert correct en adequaat op vragen van klanten
 

 

 

Solliciteren

VACATURE REF.

Ik wens voor deze job in aanmerking te komen als: