Omschrijving

- Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering of bedrijfseconomische achtergrond.
- Communicatievaardigheden en ervaring met teamwork en projectgericht werken.
- Kennis van bedrijfsprocessen in het algemeen en van deze van de Vlaamse overheid in het bijzonder (na inwerkperiode)
- Minimaal 3 jaar ervaring in algemene bedrijfsvoering met toepassing op ICT gebied.
- Sterk communicatie- en analysegericht.
- Sterk abstractievermogen
- Architecturaal conceptueel vaardig en ervaren.
- Enterprise-architect ofwel specialist-architect in een specifiek domein (netwerking, veiligehid, serverinfratsructuur, applicatie-architectuur, ERP, ECM platformen, Datawarehouse en BI, ...).
- taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.
- Kennis van alle domeinen plus bewezen specialist-architect in minstens 1 specialistisch domein (zie vereisten).
- Kennis MS Office Pakketten
- Kennis van de verschillende Project Management facetten (kosten, timing, coördinatie, planning, schattingen)
- Kennis van Business Engineering;
- Kunnen voorstellen van business oplossingen die een goed samenspel zijn tussen Business en Technology kennis

Technische context

Bewezen ervaring en expertise (minimum 6 (zes) jaar/
meerdere projecten) in:
• Team Foundation Server
• C# 4.5
• Webservices (WCF - Web API - Rest)
• ASP.net MVC 5
• Design Patterns
. Javascript/Jquery
• SQL, databanken (SQL Server) enobjectgeoriënteerde
programmeertechnieken
• ORM
• SignalR
• Angular

Business context

De ICT-architect wordt ingeschakeld in een
ontwikkelteam onder aansturing van en in samenwerking
met de technische projectleider aangesteld door de VLM,
met wie permanent overlegd wordt en aan wie constant
wordt gerapporteerd. Het team en de projectleider, kunnen
afhankelijk van de toegewezen uit te voeren taken uit de
operationele planning, wijzigen gedurende de
uitvoeringstermijn van de opdracht. De uitvoering van de
verschillende projectactiviteiten valt binnen de afgesproken
kaders van systeem- en business architectuur van de VLM.
Er wordt verwacht dat de ontwikkelingen voldoen aan de
kwaliteitseisen en dat een goede overdracht naar beheer en
onderhoud verzekerd wordt.

 

 

Solliciteren

VACATURE REF.

Ik wens voor deze job in aanmerking te komen als: