Omschrijving

De consultant zal ingeschakeld worden als datamigratie-expert binnen het Slimme Gebruikers programma.
In het kader van de oprichting van een Central Market System (CMS) bij Atrias en de introductie van nieuwe marktprocessen (MIG6), alsook in het kader van de introductie van digitale meters en daaruit voortvloeiende data, bereidt Fluvius zich voor op een projectportefeuille die inhoudelijk en projectmatig ondersteund moet worden. Daartoe werd het programma Slimme Gebruikers opgericht. De projectcluster 'Data' coördineert alle data-gerelateerde projecten binnen dit programma. Binnen deze cluster zijn we op zoek naar een datamigratie-expert die mee zal instaan voor de verdere borging van de datamigratie naar CMS, alsook voor nieuwe datamigratie-initiatieven die zullen worden opgezet o.a. in functie van de digitale meter data.

 

Technische context

• Het in kaart brengen van de behoeften m.b.t. datamigratie (in de ruime zin van het woord, incl. data profiling/assessment,- cleaning, -enrichment...) binnen het programma Slimme Gebruikers
• Analyse van de te gebruiken bronsystemen
• Identificeren, initiëren en opvolgen van eventuele cleaningacties die daaruit voortvloeien
• Uitwerken detail datamigratiescope per datamigratiestroom
• Input leveren voor een teststrategie om overkoepelend de datakwaliteit en dataconsistentie doorheen alle stappen van het migratieproces te gaan borgen
• Opzetten en uitvoeren van dataconsistentiechecks tussen de verschillende target applicaties
• Uitwerken van een plan van aanpak rond uitvalbehandeling
• Uitvoeren van migratie proefruns en analyseren en opvolgen van de uitval
• Creëren van structuur naar de migratie-developers toe
• Je ondersteunt de andere teamleden met jouw expertise om zo kwalitatieve producten tijdig op te leveren
• Je maakt data-analyses en bespreekt deze met de verschillende stakeholders. Hierbij faciliteer je besprekingen tussen proceseigenaars, interne/externe experten door gebruik van best-practice processen
• Je helpt het tot stand komen van change acceptance binnen het datamigratie-kader
• Je staat in voor het kwalitatief documenteren van de datamappings- en transformatieregels en het ontwikkelen van opleidingsmateriaal naar de business stakeholders
• Als datamigratie-expert ondersteun je andere projecten binnen het programma Slimme Gebruikers, alsook de collega's van de geïmpacteerde business units

 

Business context

• Kennis van de marktwerking (huidige en/of MIG6)
• Je denkt pragmatisch en oplossingsgericht binnen een afgesproken scope
• Je analyseert problemen en komt met efficiënte, eenvoudige oplossingen
• Je bent diplomatisch en communiceert vlot met verschillende stakeholders
• Je draagt bij tot een betere samenwerking door informatie-uitwisseling met collega’s
• Je staat open om multi-inzetbaar te zijn in functie van de evoluerende context en kan makkelijk om met wijzigende omstandigheden.
• Je bent een teamplayer en neemt actief deel in de projectwerking

 

 

Solliciteren

VACATURE REF.

Ik wens voor deze job in aanmerking te komen als: